Een toekomstbestendig Utrecht
met minder regels

Ondernemers maken Utrecht! Zij zorgen voor meer werk, goede ideeën en een levendige stad. D66 wil een gemeente die samen met ondernemers de randvoorwaarden creëert om succesvol te ondernemen.